Donners

S.No Name of Donner Village Amount Purpose
Donner of 2014-2015
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Rs.55,000.00 Website for Family Information
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Silver Jubali function
3 Shree Sanjaybhai Sanabhai Patel Bochasan 21,000.00 Chief Guest
4 Shree Bharatbhai Kantibhai Patel Vasad 15,000.00 Chief Guest
5 Shree Bipinbhai C Patel Vadod 11,111.00 Donation for function
6 Smt Kantaben Bhulabhai Patel Pandoli 11,111.00 Donation for function
7 Shree GirishBhai Mathurbhai Patel Vasad 11,000.00 Donation for function
8 Shree Rajeshbhai Bhikhubhai Patel Bochasan 11,000.00 Donation for function
9 Shree Ashwinbhai satyavanbhai Patel Chikhodra 11,500.00 Donation for student gift
10 Shree pravinbhai C Patel Vasad 5,000.00 Donation for function
11 Shree Prafulbhai J Patel Vasad 5,000.00 Donation for function
12 Shree Pradipbhai L Patel Vasad 5,000.00 Donation for function
13 Shree Harshadbhai L Patel Ras 5,000.00 Donation for function
14 Shree Kanubahi H Patel Navli 5,000.00 Donation for function
15 Shree Dilipbhai N Patel Ras 5,000.00 Donation for function
16 Shree Hiteshbhai I Patel Ras 5,000.00 Donation for function
17 Shardaben F Patel Gana 5,000.00 Donation for function
18 Shree Sejalbhai P Patel Sarsa 5,000.00 Donation for function
19 Shree Nilkanthabhai C Patel Navli 2,500.00 Donation for function
20 Shree Umedbhai j Patel Ras 2,500.00 Donation for function
21 Shree Vinubhai L Patel Ras 2,000.00 Donation for function
22 Shree Rajeshbhai C Patel Pandoli 1,000.00 Donation for function
23 Shree Rakeshbhai R Patel Manej 1,000.00 Donation for function
24 Shree Ramanbhai K Patel Vasad 1,000.00 Donation for function
25 Shree Thakorbhai N Patel Ras 1,000.00 Donation for function
26 Members Of Saijpur + Advertisement Saijpur 51,000.00 Notebook for Students
 
Donner of 2013-2014
1 Members of Sarsa Sarsa 41,000.00 Notebook for Students
2 Member of Bochasan Bochasan 11,000.00 Notebook for Students
3 Shree Sanjaybhai Sanabhai Patel Bochasan 5,000.00 Advertisement Web
4 Shree Naineshbhai R Patel Pandoli 5,000.00 Advertisement Web
 
Donner of 2012-2013
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Bharatbhai Kantibhai Patel Vasad 51,000.00 Notebook for Students
3 Shree Thakorbhai Natubhai Patel Ras Kampass Box
4 Shree Bharatbhai Naginbhai Patel Sarsa Pencil Box
5 Shree Ashokbhai Maganbhai Patel Ras 26,000.00 Shneh Milan Samarambh
6 Shree Shubhashbhai Maganbhai Patel Ras 25,000.00 Shneh Milan Samarambh
 
Donner of 2011-2012
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat 25 Clock to Samuh Lagna at Saijpur
3 Shree Ashokbhai Maganbhai Patel Ras Note Book, School Bag & Kampass
4 Shree Pradeepbhai L. Patel Vasad 24,000.00 For Sneh Milan Samarambh
5 Shree Jagdishbhai Jethabhai Patel Vadod 11,000.00 For office
 
Donner of 2010-2011
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Mahiti Granth & Biodata Mahiti Book
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
3 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Clock Gift to all Members
4 Shree Ashokbhai Maganbhai Patel Ras 26,000.00 Adverties for Mahiti Granth
5 Shree Shubhashbhai Maganbhai Patel Ras 25,000.00 Adverties for Mahiti Granth
6 Shree Pradeepbhai Lallubhai Patel Vasad 20,400.00 Note Book
7 Shree Aswinbhai Satyvanbhai Patel Chikhodra Sinier citizen Bahuman
 
Donner of 2009-2010
1 Shree Aswinbhai Satyvanbhai Patel Chikhodra 20,000.00 Note Book
 
Donner of 2008-2009
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Note Book
 
Donner of 2007-2008
1 Shree PrafulbhaiJashbhai Patel Vasad 25,000.00 Note Book
 
Donner of 2006-2007
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Note Book
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Flood kit From Samaj to member 125 kit
 
Donner of 2005-2006
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Biodata Mahiti Book
2 Shree Vipulbhai Ramanbhai Patel Ishnav 5,000.00 Note Book
 
Donner of 2004-2005
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Mahiti Granth
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Note Books
3 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
 
Donner of 2003-2004
1 Shree Vipulbhai Ramanbhai Patel Ishnav Note Book
 
Donner of 1999-2002
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Note Books
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
3 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat 5,000.00 Kargil Fund
 
Donner of 1998- 1999
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Mahiti Granth
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat 50,000.00 Flood kit To Member from Samaj
3 Shree Kanubhai Somabhai Patel Navli 25,000.00 Note Books
 
Donner of 1997-1998
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Shivabhai Ashabhai Patel Ishnav 26,000.00 Note Books
 
Donner of 1996-1997
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat/b> Sneh Milan Samarambh
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Students Gift
3 Shree Pravinbhai Chhaganbhai Patel Vasad 25,000.00 Note Books
4 Shree Prafulbhai Jashbhai Patel Vasad 20,000.00 For snehmilan Samarambh
 
Donner of 1995-1996
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Narendrabhai Ambalal patel Pandoli 20,000.00 Note Books
 
Donner of 1994-1995
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Bhgubhai Ambalal Patela Khambholaj 11,000.00 Note Books
3 Shree Narendrabhai Amabala Patel Pandoli Silver coin Gift to Student
 
Donner of 1993-1994
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Mahiti Granth & Sneh Milan Samarambh
2 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat 30,000.00 Flood kit To Member from Samaj
3 Shree Ramanbhai Kashibhai Patel Vasad 5,000.00 Note books
 
Donner of 1991-1992
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat Sneh Milan Samarambh
2 Shree Indubhai Ramanbhai Patel Ras Student Gift
 
Donner of 1990-1991
1 Shree Chrotar Bavis Gam Samaj Surat 30,000.00 Sneh Milan Samarambh
2 Shree prafulbhai Jashbhai Patel Vasad Student Gift
3 Shree Girishbhai Mathurbhai patel Vasad Student Gift