Laṭe Shree Bharatbhai Kantibhai Patel

ID: 412

99 131 80108 , 9913759382

Late Shree Bipinbhai Patel

ID: 204

99 047 19880

Late Shree Indubhai Ramanbhai Patel

ID: 178

9909043555 , 2612788236

Late Shree Kanubhai Hathibhai Patel

ID: 80

98 251 95077 , 2612789176

Late Shree Ramanbhai Patel

ID: 24

99 092 21632

Late shree Rameshbhai Patel

ID: 308

99 257 71232

Late Shree Rasikbhai Patel

ID: 208

98 256 23870

Late shree Sureshbhai Tulsibhai Patel

ID: 87

98 981 22793 , 9998512269

Late shri Ashokbhai Patel

ID: 181

98 253 87121

Late shri Bhupendrabhai Patel

ID: 120

99 985 96900

Late shri Bipinbhai Patel

ID: 171

8000081326

Late Shri Jashbhai Patel

ID: 31

94 274 74292